اعلام نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 صفادشت

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

شهرستان ملارد_ صفادشت

منطقه 18 حومه روستایی صفادشت

مسئول فنی اجرایی مهدی ذبیحی فر

ردیف

روستا

تعداد خانوار

تعداد مرد

تعداد زن

جمع

توضیحات

1

امیرآباد

1430

2635

2295

4930

 

2

یوسف آباد

1225

2394

2333

4727

 

3

مهردشت

620

1144

1103

2247

 

4

ارسطو

287

524

493

1017

 

5

کوشکک

297

439

411

850

 

6

علی بیات

175

310

313

623

 

7

ارغش آباد

182

322

299

621

 

8

امین آباد

45

90

82

172

 

9

سلمیان

29

63

59

122

 

/ 0 نظر / 9 بازدید