تاریخچه آمار

صفادشت

سرشماری و آمارگیری در ایران

        به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ، اولین سرشماری جمعیت به روش نوین در سال ۱۷۴۹ در کشور سوئد صورت گرفته و پس از آن، دیگر کشورها نسبت به شمارش افراد جامعه خود اقدام کرده‌اند.

  در امپراطوری ایران باستان نیز سرشماری‌های عمومی جمعیت برای دریافت مالیات سرانه و تعیین شماره مردان قادر به جنگ انجام می‌شده ‌است.

 هرودوت، مورخ یونانی ( ۴۸۴ ـ ۴۲۵ قبل از میلاد ) در تاریخ خود درباره دوره تاریخی هخامنشی‌ها می‌نویسد: وقتی خشایارشاه از تنگه داردانل می‌گذشت، محل مخصوص را برای سرشماری افراد قشون خود مناسب دید و مقرر داشت تا ۱۰ هزار سپاهی شمارش شده در آن محل گرد آیند، به نحوی که حتی المقدور به یکدیگر نزدیک باشند. سپس دستور داد دور این عده را خط بکشند. بعد از خروج آنان از داخل خط، دیواری که بلندی آن تا کمر یک سپاهی برسید، بر روی آن بنا کنند. چون حصار آماده شد، سپاهان، گروه گروه درآن داخل و خارج شدند تا مقدار آن‌ها معلوم شود. هرودوت نتیجه این سرشماری را یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ذکر می‌کند.

 شاه آمار در حقیقت نوعی آمار‌گیری به دستور شاهان هخامنشی برای تعیین مالیات سرانه بود. در زمان داریوش، دفاتر مالیات و نظامی برای اولین بار تدوین شد. زرتشتیان نوشته‌اند که در دوره انوشیروان، فقط مردان ۲۰ تا۵۰ ساله بایستی مالیات می‌دادند. به این منظور روش خاصی برای تعیین مالیات دهندگان و تفکیک پیران و نوجوانان از یکدیگر ابداع شد و ماموران سرشماری برای نخستین بار به جای " فرد " از مفهوم " خانوار " استفاده کردند. برای مثال تعیین می‌کردند که در یک خانوار ۱۲ نفری فقط باید ۲ نفر که سن آنها بین ۲۰ تا ۵۰ سال است مالیات بپردازند.

سرشماری  عمومی نفوس مسکن 1390

شهرستان ملارد _ صفادشت

/ 0 نظر / 7 بازدید