# هدیه

هدیه

اولین هدیه زندگی است . دومی اندیشیدن و سومی عشق ورزیدن داشتن هر سه را به شما تبریک می گویم.
/ 0 نظر / 24 بازدید