سرشماری نفوس و مسکن 1390

سرشماری نفوس و مسکن 1390

صفادشت

http://www.afkarnews.ir/images/docs/000038/n00038808-b.jpg

ستاد سرشماری نفوس و مسکن 1390

شهرستان ملارد و شهر صفادشت در صفادشت مستقر میباشد

/ 0 نظر / 10 بازدید