اسب

اسب

واژه اسب (Aspa)(آفریده نیک) که در اوستا آمده است، خود یک واژه، از دوره پیش از تاریخ و به احتمال زیاد مادی(پارتی، اوستایی)است، و در پارسی باستان (asa)بوده و در سانسکریت(acva) آمده است. و بسیاری از نامها ی اساطیری در متون کهن از این واژه گرفته شده است، به مانند: «اسپریس» به معنی میدان اسب دوانی و «اسپست» به منای یونجه که با تلفظی متفاوت به برخی زبانهای دیگر منتقل شده است.[۱]

نام اسب همواره با واژه‌هایی مانند چابکی همراه بوده‌است. پیشینیان برای اسب‌های خود احترام بسیاری قائل بودند به گونه‌ای که صاحب اسب، نیاکان اسب نژادین خود را تا ۱۲ نسل پشت می‌دانست و به هنگام مرگ اسبش به شدت غمگین می‌شد.[نیازمند منبع] همچنین اسب را جانوری نجیب نیز می‌شناسند. ولی در هنگام خشم اسب نزدیکی به او بسیار خطرناک است.

اسب را در پارسی میانه و اوستایی نیز اَسپ (asp)می‌گفتند. نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند -اسپ بوده‌است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، گشتاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ویشتاسپ، هیدراسپ، بیوراسپ، ساتاسپ، سیاوش و...)که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان است. [۴] در زبان سانسکریت این واژه به ریخت azva بوده که واژه سوار و اسوار نیز در زبان پارسی کنونی از همین ریشه‌اند. اسب برای اولین بار در آسیای میانه اهلی شده‌است.[۵] سپس به دشتهای ایران راه یافته‌است. در ایران باستان بویژه دوره هخامنشی اسب نقش بسیار زیادی داشت به اسبهای تربیت یافته پارس می‌گفتند عرب‌ها این کلمه را به فارس معرب کرده‌اند و آن را به معنی تیزرو و سوار کار ماهر به کار می‌برند. اسب حیوانی است که با سرما و شرایط سخت کوهستانی سازگار است بر خلاف شتر که با شرایط گرم و شن زار و سرزمین عربی سازگار بوده‌است.

نام‌های ساخته شده با پسوند اسب:

 • گرشاسب (دارندهٔ اسب لاغر)
 • گشتاسب (دارندهٔ اسب نر)
 • لهراسب (دارندهٔ اسب تیزرو)
 • ارجاسب (دارندهٔ اسب ارزنده)
 • جاماسب (دارندهٔ اسب درخشان)
 • تهماسب (دارندهٔ اسب پهلوان‌تن)
 • بیوراسب (دارندهٔ ده هزار اسب)
 • زرسب (دارندهٔ اسب قزل)
 • آریاسب (دارندهٔ اسب آریایی)
 • اراسپ (دارندهٔ ی اسب تندرو)
 • شیدسب (دارندهٔ اسب فروغ‌مند)
 • هوکاسب (دارندهٔ اسب زیبا)
 • هیتاسب (دارندهٔ اسب بر گردونه)
 • شیرسب (دارندهٔ اسب شیرمانند)
 • گردان‌اسب (دارندهٔ اسب دلیر)
 • سیاوسب (دارندهٔ اسب سیاه)
 • هیدراسب
 • ساتاسب
/ 0 نظر / 8 بازدید