صفادشت

ستاد سرشماري نفوس و مسكن شهرستان ملارد و شهر صفادشت

سرشماري نفوس و مسكن 1390 صفادشت

كلاسهاي ماموران سرشماري در تاريخ 16/07/1390

در محل دانشگاه آزاد صفادشت از ساعت

8 صبح الي 14

به مدت دوهفته برگزار ميشود.

/ 0 نظر / 8 بازدید