تولد امام رضا (ع)

میلاد امام رضا (ع)

یاد او در عمق دلها می شکوفد همچو نور  / نام او در کام جانها می تراود همچو قند

ای حضور هشتمین، افتادگان غربتیم  / دست ما را هم بگیر از لطف، ای بالابلند

میلاد امام رضا (ع) مبارک باد

صفاشت

/ 0 نظر / 32 بازدید