خرید و فروش اسب

صفادشت

صفادشت

بهمن ذبیحی فر

مدیر باشگاه سوارکاری صفادشت

همراه با جانتین اسب اصیل توربرد

خرید و فروش اسبهای اصیل

فروش انواع اسب

از دو میلیون تومان تا ده میلیون تومان

پونی و خزر و تربرد و کرد و ترکمن و عرب

09123676158

بهترین مشاور در خرید و فروش اسب

بهمن ذبیحی فر

/ 0 نظر / 17 بازدید