اتصال دریای خزر به خلیج فارس

اتصال دریای خزر به خلیج فارس

خلیج فارس

امروز همان فردائیست که دیروز منتظرش بودیم

خلاصه طرح
سابقه تاریخی انجام طرحهای عظیم
دیوار چین
کانال سوئز
. کانال پاناما
امتیازات طرح ایرانرود
1 فراهم آوردن نزدیک به 2 میلیون شغل در ایران
2 تولید و دستیابی به آب آشامیدنی، فراهم آوردن راههای آبرسانی و مبارزه با خشکسالی
3 چندین برابر ساختن نیرو و ارزش ژئوپلیتیکی ایران در گیتی و کاهش نفوذ بیگانه در منطقه
4 بهبود بخشیدن محیط زیست و وضع آب و هوا در بخش خشک و کویری خاور ایران
5 ایجاد آبادانی در محرومترین نقاط خاوری ایران
6 پدید آوردن امنیت و کمک به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در خاور ایران
7 ایجاد درآمد ابدی برای ایران
8 خنثی یا کم اهمیت نمودن طرح انتقال نفت و گاز از زیر دریای خزر که علیه منافع ملی ایران میباشد
9 پدید آوردن همکاری و همبستگی بیسابقه میان ایرانیان برون مرزی و درون مرزی
10 بازگرداندن سرمایه و اندیشه و مغز به کشور
11 پدید آوردن بندر آزاد در میانه ایران و شکوفایی بازرگانی
12 گسترش چشمگیر دریانوردی و صنعت کشتی سازی
13 ایجاد دو دریاچه و پرورش ماهی و سایر جانداران دریایی

/ 0 نظر / 10 بازدید